Máy tính BMR

Máy tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

 / 

kcal mỗi ngày

Máy tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản được sử dụng để tính lượng calo mà cơ thể bạn cần để sống.
Để tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của bạn, bạn phải nhập tất cả các thông số trên và nhấn: Tính toán.