Tung đồng xu/Tung đồng xu

Tung đồng xu là một phương pháp phổ biến để lựa chọn ngẫu nhiên khi chúng ta không thể quyết định hoặc khi chúng ta cần giải quyết tranh chấp về một giải pháp / con đường.Nhấp vào tung đồng xu - và sau một lúc, bạn sẽ thấy những gì đã được rút ra.