Mã hóa/Giải mã Base64

   
Trên trang này, bạn có thể mã hóa bất kỳ văn bản nào sang định dạng Base64 hoặc thực hiện thao tác ngược lại, giải mã một chuỗi thành dạng văn bản ban đầu