đồng hồ bấm giờ

00:00.00
Đồng hồ bấm giờ trực tuyến được sử dụng để đo thời gian đã trôi qua kể từ khi bắt đầu.Nhấn: bắt đầu để khởi động đồng hồ bấm giờ, sau đó nhấn: dừng để dừng thời gian.

Công cụ đồng hồ bấm giờ, cũng có thể được gọi theo cách khác - Bộ đếm thứ hai, được thiết kế để đo thời gian trôi qua từ khi bắt đầu đến khi dừng với độ chính xác đến một phần trăm giây. Nó có thể được sử dụng để đo lượng thời gian đã trôi qua kể từ khi bạn bắt đầu tập thể dục, hoặc cũng như lượng thời gian đã trôi qua kể từ khi bạn cho thức ăn vào lò nướng.