Base64 Encode/Decode

   
Sa pahinang ito maaari kang mag-encode ng anumang text sa Base64 na format o gawin ang reverse operation, mag-decode ng string sa orihinal na anyo ng text.