เครื่องคิดเลข BMR

เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน

 / 

กิโลแคลอรีต่อวัน

เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐานใช้ในการคำนวณจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในการดำรงชีวิต
ในการคำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ คุณต้องป้อนพารามิเตอร์ทั้งหมดข้างต้นแล้วกด: คำนวณ