พลิกเหรียญ / โยนเหรียญ

การโยนเหรียญเป็นวิธีการทั่วไปในการสุ่มเลือกเมื่อเราไม่สามารถตัดสินใจได้ หรือเมื่อเราต้องการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับทางออก/เส้นทางคลิกโยนเหรียญ - และหลังจากนั้นไม่นานคุณจะเห็นสิ่งที่ถูกวาด