เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

ด้วยเครื่องคิดเลข BMI คุณสามารถคำนวณดัชนีมวลกายของคุณได้ ใส่น้ำหนักเป็นกิโลกรัม ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร จากนั้นกดปุ่มสีเขียว