స్టాప్‌వాచ్

00:00.00
ఆన్‌లైన్ స్టాప్‌వాచ్ ప్రారంభించినప్పటి నుండి గడిచిన సమయాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.నొక్కండి: స్టాప్‌వాచ్‌ని ప్రారంభించడానికి ప్రారంభించండి, ఆపై సమయాన్ని ఆపడానికి: స్టాప్ నొక్కండి.

స్టాప్‌వాచ్ సాధనం, దీనిని విభిన్నంగా కూడా సూచించవచ్చు - రెండవ కౌంటర్, సెకనులో వందవ వంతు ఖచ్చితత్వంతో ప్రారంభం నుండి ఆగిపోయే వరకు గడిచిన సమయాన్ని కొలవడానికి రూపొందించబడింది. ఉదాహరణకు, మీరు వ్యాయామం చేయడం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఎంత సమయం గడిచిందో లేదా మీరు ఆహారాన్ని ఓవెన్‌లో ఉంచినప్పటి నుండి ఎంత సమయం గడిచిందో కొలవడానికి దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.