நாணயம் புரட்டுதல் / நாணயம் டாஸ்

ஒரு நாணயத்தைத் தூக்கி எறிவது என்பது நம் மனதைத் தீர்மானிக்க முடியாதபோது அல்லது ஒரு தீர்வு / பாதை தொடர்பான சர்ச்சையைத் தீர்க்க வேண்டியிருக்கும் போது தோராயமாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு பொதுவான முறையாகும்.ஒரு நாணயத்தை டாஸ் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் - சிறிது நேரம் கழித்து நீங்கள் வரையப்பட்டதைப் பார்ப்பீர்கள்.