Stoppur

00:00.00
Online-stoppuret används för att mäta förfluten tid sedan det startades.Tryck: start för att starta stoppuret, tryck sedan på: stopp för att stoppa tiden.

Stoppurverktyget, som också kan hänvisas till på olika sätt - Second Counter, är designat för att mäta den tid som har gått från start till stopp med en noggrannhet på en hundradels sekund. Den kan användas för att mäta hur lång tid som har gått sedan du till exempel började träna, eller lika gärna hur lång tid som har gått sedan du satte in maten i ugnen.