MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Den kryptografiska algoritmen MD5 har funnits sedan 1991. Den var väldigt populär tills man hittade ett sätt att generera kollisioner 2004. Den används ofta bland annat för att skapa lösenordshaschar.