Base64 Koda/avkoda

   
På den här sidan kan du koda vilken text som helst till Base64-format eller utföra den omvända operationen, avkoda en sträng till textens ursprungliga form