Användbara verktyg

En samling av olika onlineverktyg. Allt som kan eller kan komma till nytta då och då.