MD5 Hash generator


MD5 Hash:


МД5 криптографски алгоритам постоји од 1991. Био је веома популаран све док није пронађен начин за генерисање колизија 2004. Често се користи, између осталог, за креирање хешева лозинки.