Rrotullimi i monedhës / Hedhja e monedhës

Hedhja e një monedhe është një metodë e zakonshme e zgjedhjes së rastësishme kur nuk mund të vendosim, ose kur duhet të zgjidhim një mosmarrëveshje për një zgjidhje / rrugë.Klikoni Hidhni një monedhë - dhe pas një kohe do të shihni se çfarë është tërhequr.