MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Algoritmi kriptografik MD5 ka ekzistuar që nga viti 1991. Ishte shumë i popullarizuar derisa u gjet një mënyrë për të gjeneruar përplasje në vitin 2004. Shpesh përdoret, ndër të tjera, për të krijuar hash fjalëkalimesh.