Kronometri

00:00.00
Kronometri online përdoret për të matur kohën e kaluar që nga fillimi i tij.Shtypni: filloni për të nisur kronometrin, më pas shtypni: ndaloni për të ndalur kohën.

Mjeti kronometër, i cili gjithashtu mund të quhet ndryshe - Numëruesi i Dytë, është krijuar për të matur kohën që ka kaluar nga fillimi deri në ndalimin me një saktësi prej një të qindtën e sekondës. Mund të përdoret për të matur sa kohë ka kaluar që, për shembull, kur keni filluar të ushtroheni, ose po aq kohë ka kaluar që kur keni futur ushqimin në furrë.