Llogaritësi BMR

Llogaritësi i normës metabolike bazale

 / 

kcal në ditë

Llogaritësi i normës metabolike bazale përdoret për të llogaritur sa kalori i duhen trupit tuaj për të jetuar.
Për të llogaritur shkallën e metabolizmit tuaj bazal, duhet të futni të gjithë parametrat e mësipërm dhe të shtypni: Llogarit.