Llogaritësi BMI

Me kalkulatorin BMI mund të llogarisni indeksin tuaj të masës trupore. Shkruani peshën në kilogramë dhe lartësinë në centimetra dhe më pas shtypni butonin jeshil.