Mjete të dobishme

Gjeneratorë hash

Një koleksion i mjeteve të ndryshme në internet. Çdo gjë që mund ose mund të jetë e dobishme herë pas here.