MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Kryptografický algoritmus MD5 existuje od roku 1991. Bol veľmi populárny, kým sa v roku 2004 nenašiel spôsob generovania kolízií. Často sa používa, okrem iného, ​​na vytváranie hash hesiel.