Base64 Encode/Decode

   
Na tejto stránke môžete zakódovať akýkoľvek text do formátu Base64 alebo vykonať opačnú operáciu, dekódovať reťazec do pôvodnej podoby textu