Base64 Kodowanie / Dekodowanie

   
Na tej stronie możesz zakodować dowolny tekst do formatu Base64 lub wykonać operację odwrotną, odkodować ciąg znaków do pierwotnej formy tekstu