MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Den kryptografiske algoritmen MD5 har eksistert siden 1991. Den var veldig populær inntil man fant en måte å generere kollisjoner på i 2004. Den brukes ofte blant annet til å lage passordhasher.