Base64 Encode/Decode

   
På denne siden kan du kode hvilken som helst tekst til Base64-format eller utføre omvendt operasjon, dekode en streng til den opprinnelige formen av teksten