Nyttige verktøy

En samling av ulike nettverktøy. Alt som kan eller kan komme til nytte fra tid til annen.