Base64 Encode/Decode

   
F'din il-paġna tista' tikkodifika kwalunkwe test fil-format Base64 jew twettaq l-operazzjoni inversa, tiddekodifika string għall-forma oriġinali tat-test