Base64 Encode/Decode

   
Pada halaman ini anda boleh mengekod sebarang teks ke format Base64 atau melakukan operasi terbalik, menyahkod rentetan kepada bentuk asal teks