MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Криптографскиот алгоритам MD5 постои од 1991 година. Беше многу популарен сè додека не беше пронајден начин за генерирање судири во 2004 година. Често се користи, меѓу другото, и за креирање хашови на лозинки.