Base64 Encode/Decode

   
На оваа страница можете да шифрирате кој било текст во формат Base64 или да извршите обратна операција, да декодирате низа во оригиналната форма на текстот