Base64 kodēt/atšifrēt

   
Šajā lapā jūs varat iekodēt jebkuru tekstu Base64 formātā vai veikt apgriezto darbību, atšifrēt virkni sākotnējā teksta formā