Մետաղադրամների շուռում / Coin Toss

Մետաղադրամ նետելը պատահականորեն ընտրելու սովորական մեթոդ է, երբ մենք չենք կարող որոշում կայացնել, կամ երբ պետք է լուծել վեճը լուծման/ուղու շուրջ:Սեղմեք նետել մետաղադրամ, և որոշ ժամանակ անց կտեսնեք, թե ինչ է նկարվել: