Base64 kódolás/dekódolás

   
Ezen az oldalon bármilyen szöveget kódolhat Base64 formátumba, vagy végezhet fordított műveletet, dekódolhat egy karakterláncot a szöveg eredeti formájára