MD5 Hash generator


MD5 Hash:


האלגוריתם ההצפנה MD5 קיים מאז 1991. הוא היה מאוד פופולרי עד שנמצאה דרך ליצור התנגשויות בשנת 2004. הוא משמש לעתים קרובות, בין היתר, ליצירת גיבוב של סיסמאות.