Base64 koodaa/purkaa

   
Tällä sivulla voit koodata minkä tahansa tekstin Base64-muotoon tai suorittaa käänteisen toiminnon, purkaa merkkijonon tekstin alkuperäiseen muotoon