تلنگر سکه / پرتاب سکه

پرتاب کردن سکه روشی متداول برای انتخاب تصادفی در مواقعی است که نمی توانیم تصمیم خود را بگیریم، یا زمانی که نیاز به حل اختلاف بر سر راه حل/مسیری داریم.روی پرتاب یک سکه کلیک کنید - و پس از مدتی می بینید که چه چیزی کشیده شده است.