Base64 kodeerimine/dekodeerimine

   
Sellel lehel saate kodeerida mis tahes teksti Base64 vormingusse või teha pöördoperatsiooni, dekodeerida stringi teksti algkujule