Ανατροπή νομίσματος / Πέταγμα νομίσματος

Το πέταγμα ενός νομίσματος είναι μια συνηθισμένη μέθοδος τυχαίας επιλογής όταν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ή όταν πρέπει να επιλύσουμε μια διαφωνία σχετικά με μια λύση / μονοπάτι.Κάντε κλικ στο toss a coin - και μετά από λίγο θα δείτε τι έχει κληρωθεί.