Χρονόμετρο

00:00.00
Το διαδικτυακό χρονόμετρο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του χρόνου που έχει περάσει από την έναρξή του.Πατήστε: έναρξη για να ξεκινήσει το χρονόμετρο και μετά πατήστε: διακοπή για να σταματήσει ο χρόνος.

Το εργαλείο χρονόμετρου, το οποίο μπορεί επίσης να αναφέρεται διαφορετικά - ο δεύτερος μετρητής, έχει σχεδιαστεί για να μετράει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη έως το σταμάτημα με ακρίβεια ενός εκατοστού του δευτερολέπτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει πόσος χρόνος έχει περάσει από τότε που, για παράδειγμα, ξεκινήσατε την άσκηση, ή εξίσου πόση ώρα έχει περάσει από τότε που βάλατε το φαγητό στο φούρνο.