Base64 Encode/Decode

   
På denne side kan du kode enhver tekst til Base64-format eller udføre den omvendte handling, afkode en streng til den oprindelige form af teksten