Base64 Encode/Decode

   
Na této stránce můžete zakódovat libovolný text do formátu Base64 nebo provést opačnou operaci, dekódovat řetězec do původní podoby textu