Cronòmetre

00:00.00
El cronòmetre en línia s'utilitza per mesurar el temps transcorregut des que es va iniciar.Premeu: comença per iniciar el cronòmetre, després premeu: atura per aturar el temps.

L'eina del cronòmetre, que també es pot referir de manera diferent, el segon comptador, està dissenyada per mesurar el temps que ha transcorregut des de l'inici fins a la parada amb una precisió d'una centèsima de segon. Es pot utilitzar per mesurar quant de temps ha passat des que, per exemple, vas començar a fer exercici, o igual de bé quant de temps ha passat des que vas posar els aliments al forn.