Calculadora BMR

Calculadora de taxa metabòlica basal

 / 

kcal per dia

La calculadora de taxa metabòlica basal s'utilitza per calcular quantes calories necessita el vostre cos per viure.
Per calcular la vostra taxa metabòlica basal, heu d'introduir tots els paràmetres anteriors i prémer: Calcula.