BMI kalkulator

Pomoću kalkulatora BMI možete izračunati svoj indeks tjelesne mase. Unesite težinu u kilogramima i visinu u centimetrima, a zatim pritisnite zeleno dugme.