MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Криптографският алгоритъм MD5 съществува от 1991 г. Той беше много популярен, докато през 2004 г. не беше открит начин за генериране на сблъсъци. Често се използва, наред с други неща, за създаване на хешове на пароли.