Base64 кодиране/декодиране

   
На тази страница можете да кодирате всеки текст във формат Base64 или да извършите обратната операция, да декодирате низ до оригиналната форма на текста