Хронометър

00:00.00
Онлайн хронометърът се използва за измерване на изминалото време от стартирането му.Натиснете: стартирайте, за да стартирате хронометъра, след това натиснете: спрете, за да спрете времето.

Инструментът за хронометър, който може да бъде наричан и по различен начин - секундният брояч, е предназначен да измерва времето, изминало от началото до спирането с точност до една стотна от секундата. Може да се използва за измерване колко време е изминало, откакто например сте започнали да тренирате, или също толкова време, откакто сте поставили храната във фурната.