Кадзіраванне/дэкадзіраванне Base64

   
На гэтай старонцы вы можаце закадзіраваць любы тэкст у фармат Base64 або выканаць адваротную аперацыю, дэкадзіраваць радок у зыходны выгляд тэксту